סוגי מטעי זיתים

כיום קיימים שלשה סוגים עיקריים של מטעי זיתים לשמן:

 

מטע זיתים רגיל – מטע מושקה המיועד למסיק בניעור גזע:

לעצים צורה אופיינית לזית: גזע בגובה בינוני וצמרת עגולה.

צפיפות עצי הזית במטע: 36 עץ/דונם.

מרווחי השתילה: 7 מ' בין השורות ו-4  מ' בין העצים בשורה.

ההשקיה בטפטוף. צריכת המים בחבל הים תיכוני: 400-600 מ"ק/דונם/שנה.

היבול הממוצע: 1000-1300  ק"ג  זיתים לדונם מהם מייצרים כ-200  ק"ג שמן זית בשנה.

 

המסיק מתבצע במנערת גזע, מבוצע בד"כ ע"י קבלני מסיק המגיעים עם המיכון והצוות הדרוש ומבצעים את העבודה בקצב של 7-12 דונם ליום עבודה.

העלות לעץ: 20-25 שקל, תלוי בגודל המטע, צורת עצי הזית, עומס היבול ועוד.

ההשקעה בהקמת מטע הזיתים עד כניסתו לניבה היא 4000-5000 ש"ח/ד' מהם כ-60% בשנת הנטיעה ו20%  לשנה בשנה השנייה והשלישית.

הזנים המובילים בסוג זה של מטעים: ברנע, פיקואלקורטינה. לאחרונה החלה נטיעה בהיקף נרחב של הזן  אסקל.

זנים משניים: פישולן, סורי, לצ'ינו. לקוחות הרוכשים את שתילי הזיתים ישירות ממשתלת תליל נהנים משירותי יעוץ חינם במהלך הקמת המטע. להזמנת שתילי זית צרו קשר

יתרונות:

השקעה לא גבוהה יחסית, יבולים טובים

 
חסרונות:

מסיק יקר הפוגע ברווחיות המטע.

מסיק לא כלכלי בשנות השפל. ביבול של 500  ק"ג לדונם ומטה (תפוקת שמן של 15 ק"ג לעץ זית) עלות המסיק המיכני (והידני) נעה סביב 1.50 שקל/ק'ג והופכת את כל הפרוייקט ללא כלכלי.

 

 

מטע זיתים צפוף (שדרתי- מטע של עצי זית קטנים וצרים הנטועים בצפיפות רבה)

מטע זיתים זה מעוצב למסיק ע"י בוצרת של ענבי יין.

צפיפות עצי הזית: כ-150  עצים בדונם (125-166).

מרווחי שתילה: 4 מ' בין השורות ו- 1.5עד 2 מ' בין העצים בשורה.

ההשקיה בטפטוף. צריכת המים בחבל הים תיכוני: 400-600 מ"ק/דונם/שנה.

היבול הממוצע: 1000-1300  ק"ג פרי לדונם, מהם מפיקים כ-200 ק"ג שמן זית בשנה.

המסיק מתבצע באמצעות בוצרת ענבים, מבוצע ע"י חברות המפעילות את המכונה שמוסקת  30 דונם ויותר ביום עבודה. עלות לדונם מטע זיתים: 250-300  שקלים

ההשקעה בהקמת מטע הזיתים עד כניסתו לניבה:

 5000-6000ש'/ד',  מהם כ-65%  בשנת הנטיעה ו20% לשנה בשנה השנייה והשלישית.

 

הזנים המובילים בסוג זה של מטעי זיתים: קורונייקי,  ארבקינה, ומתחילה נטיעה בהיקף משמעותי של הזן החדש אסקל.

זנים משניים: קורטינה, לצ'ינו ופיקואל לקוחות הרוכשים את שתילי הזיתים ישירות ממשתלת תליל נהנים משירותי יעוץ חינם במהלך הקמת המטע. להזמנת שתילי זית צרו קשר.

 

יתרונות:

עלות נמוכה של המסיק. ניתן למסוק בעלות סבירה גם ביבולים נמוכים מאד בשנות השפל.

במטעי זיתים גדולים ניתן למסוק את הזנים השונים במועד אופטימלי (וע"י צוות קטן)

כניסה מהירה לניבה של שני זני הזית המובילים- קורונייקי וארבקינה, הנותנים יבול מסחרי כבר בגיל שנתיים וחצי.

 
חסרונות:

השקעה ראשונית גבוהה יותר (המתקזזת ע'י יבולים גבוהים יותר בשתי שנות הניבה הראשונות)

 

מטע זיתים בבעל

מטע מרווח של עצי זית הגדלים ללא השקייה בשטח מקולטר.

 

צפיפות עצי הזית במטע:

מטעי הבעל המסורתיים נטועים בד"כ בצפיפות של 10 עצים לדונם,

מרווחי השתילה: 10X10 מ' בין העצים.

במטעים החדשים יותר הצפיפות המקובלת היא 20 עץ/דונם, מרווחים של 7X7 מ'.

מרווח זה מאפשר עדיין קילטור יעיל, החיוני למניעת עשביה וליצירת שכבת קרקע עליונה מתוחחת שמטרתה לשמור על הלחות בקרקע ומניעת הידוק קרקע לעומק.

 

יבול הזיתים הממוצע: – 250-400 ק"ג/דונם לשנה, המייצרים 80-100  ק"ג שמן זית.

בשל היבולים הנמוכים המסיק מבוצע בד"כ בצורה ידנית.

זנים מתאימים:

הזן השולט בגידולי בעל הוא זן הזית הסורי,  ומלווה אותו המוחסאן (נבאלי מוחסאן). זן אפשרי נוסף הוא הפיקואל, אשר הוכיח התאמה לתנאי היובש של הקיץ הישראלילקוחות הרוכשים את שתילי הזיתים ישירות ממשתלת תליל נהנים משירותי יעוץ חינם במהלך הקמת המטע. להזמנת שתילי זית צרו קשר.

 

מטעי זיתים אלו אינם עומדים במבחן כדאיות כלכלית כאשר מחשבים את כל ההוצאות ומתאימים למשק משפחתי המבצע את העיבודים ובעיקר את המסיק ללא חיוב עבור העבודה.