זני זיתים חדשים למטעים

יעודי הזנים החדשים במטעים:

 זןהתאמה לשמן, מסיק בניעור גזע  התאמה למאכל    התאמה לגידול בעל 
 אובלונגה                                  
 גאמלק                                                                 
 ג'ראפה                                  
 דולצ'ה די מרוקו                                  
 טונדה די קליארי                                                                 
 לצ'ה דל קורנו                                  
 מוריסקה                                                                 
 סוראני                                                                
 שימלאלי                                                                

מקרא:
 מתאים מאוד                                                        
 מתאים                                                        
 אפשרי                                                        
 לא מתאים