משתלת זיתים

 
 משתלת תליל מתמחה בענף הזית ומתמקדת בגידול שתילי זיתים בלבד.

 

אנו מייצרים מגוון רחב של שתילי זיתים המיועדים למטעים חקלאיים, לנוי הציבורי, לגינה הפרטית, למרפסות ולדירות גג. 

כל השתילים מיוצרים בשיטות גידול מתקדמות המבטיחות את קליטתו המהירה של עץ הזית בקרקע, צימוח מהיר וכניסה מוקדמת לניבה.

 

כחלק מהשירות אנו מעניקים ללקוחותינו ייעוץ מקצועי מלא בתחומים של התאמת השטח לנטיעת זיתים, תכנון הנטיעה, בחירת הזנים וטיפול במטע הצעיר.

 

בנוסף, אנו מייצרים ייחורי זיתים מושרשים בגלילונים עבור משתלות עצי פרי בישראל ומייצאים ייחורים מושרשים למשתלות ומטעים גדולים במדינות שונות. 

 

המשתלה פועלת תחת פיקוח של השירותים להגנת הצומח במשרד החקלאות ומספקת שתילים נקיים ממחלות ומזיקים.

 שתילי הזית המיועדים לחקלאות מפוקחים גם על ידי המרכז לחקלאות ע"פ התורה לצורך קיצור תקופת הערלה.