שיטת גידול שתילי הזיתים

§  גידול שתילי הזיתים נעשה בתערובת אורגנית ללא קרקע:

תערובת זו מאפשרת שמירת יחס מיטבי בין מים ואויר ודישון יעיל ביותר. שכבת המצע העליונה מורכבת מקומפוסט כדי לספק לשתיל הצעיר חומצות הומיות שלא נמצאות בדשן המורכב.
הגידול ללא קרקע מבטיח ששתילי הזית לא יחשפו למזיקי קרקע ולמחלות, בעיקר דוררת ונמטודות.

§  שתילי הזיתים מונחים על שולחנות רשת כדי להשיג קיטום אויר של השורשים:
התוצאה של יצירת נתק בין העציצים לקרקע היא שקצוות השורשים שיוצאים מהחורים שבבסיס העציץ לתוך האוויר היבש שמתחתיו מתייבשים ומתים, והצמח מפתח במקומם שורשים חדשים בחלק התחתון של העציץ.
שיטת גידול זו  נועדה למנוע הסתלסלות שורשים בתוך העציץ ולאלץ את הצמח לפתח כל הזמן שורשים חדשים וחיוניים בתחתית הגוש במקום אלו שיוצאים מהעציץ ומתייבשים.

§   השתילים שתולים בעציצים ולא בשקיות ניילון:
השילוב בין עציץ השומר על צורתו לבין תערובת המתכווצת ותופחת במהלך מחזורי ההשקייה וההתיבשות יוצרים רווח אויר דק במשטח המגע בין הגוש לעציץ המספק כמות גדולה של חמצן לשורשים שבסביבתו. 
כתוצאה מכך, מערכת השורשים מתרכזת בשולי הגוש ולא במרכזו. 

בנטיעה מהווים השורשים הפריפריאלים הצפופים מוקדי צימוח לשורשים היוצאים מהגוש אל הקרקע .

התוצאה היא התבססות מהירה של שתיל הזית בקרקע וצימוח נמרץ של ענפים מספר שבועות לאחר מכן.

§  כל הייחורים להשרשה מקורם בחומר ריבוי מעצי זית נושאי פרי או לפחות מעצים שהתמיינו לפריחה ראשונה:
המטרה היא להבטיח כניסה מוקדמת לפוריות ולהימנע ממצב שהשתיל חוזר ליובניליות (פאזה פיזיולוגית המאפיינת שתיל צעיר) העלולה לגרום לעיכוב של שנה או יותר בכניסה לניבה.