ייעוד זני זיתים מובילים למטעים

יעודי הזנים המובילים במטעים:

 זן התאמה לשמן, מסיק בניעור גזע התאמה לשמן, מסיק בניעור בוצרת התאמה למאכל התאמה לגידול בעל
 אסקל                                                              
 
 ארבקינה                                                                
 ברנע                                   
 לצ'ינו                                                                
 מנזנילו                                                              
 נבאלי מוחסן                               
 נובו                               
 סורי                                                                  
 סנטה                                
 פיקואל                                                                                                                           
 פישולן לנג-דוק                                   
 פישולן מרוקן                                                                  
 קורונייקי                                 
 קורטינה                                                                                               

מקרא:
 מתאים מאוד                                                        
 מתאים                                                        
 אפשרי                                                        
 לא מתאים