עץ זית ג'ראפה

 

מקור:
איזורי גידול: 
 

תכונות העץ במטע:

 

מבנה העץ:   

קצב צימוח:   

כניסה לניבה מסחרית:  שנים

יבול בממוצע רב שנתי ק'ג\ד'

תכולת שמן:

יבול שמן בטיפול מעולה: ק"ג\ד'

צריכת מים: 

רגישות למחלות ומזיקים: 

תכונות הקשורות במסיק:

מועד הבשלה:

גמישות במועד המסיק (פרק הזמן בין הבשלה ונשירת פרי) -

התאמה למסיק מכני בניעור גזע:

התאמה למטעי בוצרת:

מאפייני השמן:

טעם וריח:

 

 

איכות ביוכימית של השמן: