זני זית- מאפייני שמןזן


איכות שמן - טעם וריח


תכונות מיוחדות טעם וריח


איכות שמן - ביוכימית
ברנע גבוהה  פירותי, מרירות קלה, ארומטי גבוהה ביותר
סורי גבוהה חריף, ארומטי בינונית (גבוהה בבעל)
אסקל גבוהה ביותר חריף, ארומטי, מריר גבוהה ביותר
פישולן לנג-דוק גבוהה ביותר פירותי  עדין  בינונית
פישולן מרוקן גבוהה ביותר טעם יחודי, קשה להגדרה בינונית
פיקואל גבוהה פירותי גבוהה ביותר
לצ'ינו  גבוהה ביותר פירותי גבוהה  
פרונטויו בינונית בארץ שטוח בד'כ בינונית
קורטינה גבוהה ביותר פירותי ביותר, מריר גבוהה ביותר
מעלות בינונית לא ברור עדיין גבוהה
מנזנילו בינונית- גבוהה מתוק למטה מבינוני
(נבאלי) מוחסאן גבוהה ביותר   עדין, פירותי גבוהה 
ארבקינה בינונית שטוח נמוכה
קורונייקי   פירותי ביותר, גבוהה