השוואת תכונות העץ במטע


זן זיתים מבנה עץ קצב צימוח שנת
כניסה
לניבה מסחרית 
יבולים
ממוצע רב שנתי  (טון/ד')
תכולת
 שמן (%)
יבול שמן בטיפול מעולה (ק'ג/ד') צריכת מים רגישות למחלות ומזיקים זנים מועדפים
להפריה
ברנע גבוה מאד, זקוף מאד מהיר ביותר 2-3 1250 15-20 220 מעט גבוהה רגיש לסס נמר  (בבעל), ולפסאודומונס סווסטנוי עמיד טוב לעין הטווס פישולן, מנזנילו
סורי כדורי איטי ביותר 4 800 18-24 160 נמוכה רגיש ביותר לעין הטווס. רגיש לאקרית החטטים ודוררת  
אסקל חצי זקוף, ענפים בכותיים כאשר נושא פרי מהיר-רגיל 3 1100(?) 20-22 220 רגילה ?  
פישולן לנג-דוק רגיל רגיל 3 1100 16-20 200 מעט גבוהה    
פישולן מרוקן חצי זקוף רגיל 3 1100 16-20 200 רגילה רגיש חלקית לעין הטווס  
פיקואל רגיל רגיל 3 1100 14-18 180 מעט נמוכה רגיש חלקית לעין הטווס. רגיש מאד לדוררת  
לצ'ינו  רגיל מהיר 3-4 1000 14-18 180 רגילה   פרונטויו
פרונטויו חצי זקוף רגיל 3-4 1000 16-20 180 רגילה רגיש חלקית לעין הטווס  
קורטינה שרביטים זקופים משלד חצי בכותי מהיר 2-3 1100? 16-20 200 רגילה ?  
מעלות רגיל רגיל 3-4 1100? 16-21 200 רגילה עמידות מלאה לעין הטווס  
מנזנילו רגיל רגיל 3 1250 12-18 180 גבוהה רגיש חלקית לעין הטווס נובו
נבאלי 
(מוחסאן)
רגיל רגיל 4 1000 12-19 150 רגילה רגיש  לעין הטווס. רגיש לסס נמר  
ארבקינה נמוך,מעוגל, נוף דליל ורך איטי מעט 2 1250 16-22 220 רגילה עמיד חלקית לעין הטווס  
קורונייקי רגיל. שרביטים זקופים רגיל 2 1250 17-22 220 רגילה רגיש חלקית לדוררת, עמיד חלקי לעין הטווס